Home > Produse : Diode
   

Semnificaţia simbolurilor folosite la detalierea caracteristicilor de diode:

URRM Vârf repetitiv al tensiunii inverse V IRRM Vârf repetitiv al curentului invers mA
IFAV Media curentului direct A trr Timpul de recuperare invers ms
IFRMS Curent RMS direct A Qrr Sarcina de recuperare inversă ms
IFSM Curent direct de comutare kA Krr Coeficient al curentului de recuperare invers
Tstg Temperatura de stocare oC rT Rezistenţa la înclinare mW
Tj Temperatura joncţiunii operative oC F Forţa suportată kN
Tc Temperatura carcasei oC M Forţa de strângere Nm
UFM Vârf tensiune directă V UBR Tensiunea de rupere V
U(T0) Prag de tensiune V PRSM Puterea disipată la comutarea inversă kW
Rthjc Joncţiunea rezistenţei termice la carcasă oC/W