Home > Produse : Rezistoare cu silicon
   

Semnificaţia simbolurilor folosite la detalierea caracteristicilor de rezistoare cu silicon:

Rn Plaja de rezistenţă nominală Ohm
TR max Temperatura maximă admisă oC
TR ch Temperatura caracteristică a rezistenţei %
Rth Rezistenţa termică a structurii "element rezistiv-carcasă" oC/W
rU Raport de tensiune %/V
H Înălţime mm
D Diametru mm
F Forţa suportată N
m Masa kg